Header 1 Header 5 Header 4 Header 3 Header 2

Consument zeer te spreken over 'de Betere Schilder'

 Uit de resultaten van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy blijkt dat de klanten in het algemeen zeer tevreden zijn met de door hen ingehuurde 'betere schilder'. Maar liefst 97% van de klanten is voornemens het ingehuurde schilderbedrijf in de toekomst weer in te zullen schakelen.

 

Vertrouwen klant essentieel bij keuze voor schilder
Aan de consumenten die een schilder hebben ingehuurd is onder andere gevraagd wat uiteindelijk doorslaggevend is geweest voor de keuze van een schilder. Het feit dat een schilder is aangesloten bij een brancheorganisatie kan een consument extra vertrouwen geven.

 

Professionaliteit en klantloyaliteit hoog voor betere schilders
Uit de gegevens die zijn verzameld via www.schilderktv.nl onder de klanten van 'de betere schilders' blijkt dat men de geleverde dienst als zeer professioneel ervaart. Gemiddeld waardeert men de professionaliteit van de schilder namelijk met een 9.